excellent course精品课程

启仁跆拳道课2017-02-23

                                                               通过系统地跆拳道技法教学,为幼儿的健康成长打下良好基础;

                                              采用丰富活泼的教学形式,让跆拳道训练成为幼儿喜欢的体育运动。

<

>